Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Om er voor te zorgen dat u, of uw personeel, zich veilig kan verplaatsen met zwaar materiaal beschikt EMG over diverse trappenhuizen. Uiteraard kunnen deze ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals een tijdelijke oplossing of bij evenementen.